Files in this item

Zsidó személynevek és névmagyarosítás a 19. század végi magyar élclapokban