Files in this item

A kérdés-válasz fordulók dallamszerkezetének fonetikai vizsgálata magyar nyelvű társalgásokban – rádiós anyag felhasználásával