Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Virányi, Anita
Author
dc.contributor.author
Végsőné Kerekes, Eszter Anna 
Availability Date
dc.date.accessioned
2021-04-07T10:16:54Z
Availability Date
dc.date.available
2021-04-07T10:16:54Z
Release
dc.date.issued
2015
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/54727
Abstract
dc.description.abstract
Dolgozatom elkészítése során a következő kérdésekre keresem a választ: - Hogyan vélekednek a gyógypedagógusok az IKT eszközök használatáról az oktatás során? - Elegendő digitális tananyag áll rendelkezésükre a gyerekek oktatásához? - Milyen forrásokat használnak? - Honnan szerzik az IKT alkalmazásához szükséges ismereteiket? - Van-e lehetőségük azokat folyamatosan frissíteni, bővíteni?hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
IKT eszközök használata az értelmileg akadályozott gyermekek tantermi oktatásábanhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
59hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000903871
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Atipikus Viselkedés és Kongníció Gyógypedagógiai Intézethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
értelmileg akadályozott gyermekek -- oktatás -- információs és kommunikációs technológiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
információs és kommunikációs technológia -- gyógypedagógiahu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2015hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

IKT eszközök használata az értelmileg akadályozott gyermekek tantermi oktatásában
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record