Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Fáró Jenő hu_HU
Availability Date
dc.date.accessioned
2021-02-23T09:48:10Z
Availability Date
dc.date.available
2021-02-23T09:48:10Z
Release
dc.date.issued
2020-06-26hu_HU
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/52369
Abstract
dc.description.abstract
A dolgozat célja javaslatot tenni fa alapú gépi tanulási algoritmusok vállalati jövedelmezőségi célú alkalmazására és az alkalmazás mikéntjére. Az irodalomkutatásra és empirikus elemzés lefolytatására alapozott válasz értelmében a CHAID-algoritmus exploratív, a véletlen erdők előrejelzési és változószelekciós, míg a modell-alapú rekurzív partícionálás vállalatspecifikus modellezés és hatáselemzés céljával történő alkalmazása javasolt.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Döntési fa alapú gépi tanulási módszerek alkalmazásának lehetősége a vállalati jövedelmezőség vizsgálatábanhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hunhu_HU
Rights
dc.rights.holder
A hallgatói dolgozatok csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
access
dc.rights.access
nem hozzáférhetőhu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Gazdálkodástudományi Intézethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
véletlen erdőkhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
modell-alapú rekurzív partícionáláshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
rekurzív partícionáló algoritmushu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2020-06-26hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
pénzügyhu_HU


Files in this item

Döntési fa alapú gépi tanulási módszerek alkalmazásának lehetősége a vállalati jövedelmezőség vizsgálatában
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record