Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Lőrik, József
Author
dc.contributor.author
Szakácsné Kupeczki, Éva 
Availability Date
dc.date.accessioned
2021-01-23T16:12:45Z
Availability Date
dc.date.available
2021-01-23T16:12:45Z
Release
dc.date.issued
2015
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/51637
Abstract
dc.description.abstract
Dolgozatommal célom olyan gyakorlatgyűjtemény létrehozása, melynek segítségével a súlyos részképesség-zavarokkal küzdő, átlagos, de alacsonyabb intellektusú beszédfogyatékos első osztályos tanulók olvasástanulása eredményes lesz. Munkám részét képezi a fejlesztés hatékonyságának vizsgálatokkal történő igazolása is.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A fonológiai tudatosság és a gyors megnevezés összefüggése az olvasás elsajátításával - Fejlesztő gyakorlatokhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
156hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000903379
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
olvasás -- képességfejlesztéshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
fonológiai tudatosság -- kisiskoláskorhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
fonológiai tudatosság -- fejlesztéshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
logopédiai játékok -- készségfejlesztéshu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2015hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

A fonológiai tudatosság és a gyors megnevezés összefüggése az olvasás elsajátításával - Fejlesztő gyakorlatok
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record