Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Sárközi, Mátyás hu_HU
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-10-05T15:21:32Z
Availability Date
dc.date.available
2020-10-05T15:21:32Z
Release
dc.date.issued
2017hu_HU
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/51006
Abstract
dc.description.abstract
Mindössze negyvenhat éves volt Sárközi György költő, író, szerkesztő, amikor életét vesztette Balfon, munkaszolgálat közben, végelgyengülésben. Most géniuszát fia, - a szintén író, szerkesztő - Sárközi Mátyás idézi meg, finoman egyensúlyozva az életrajzírói objektivitás és a rokoni szubjektivitás, intimitás között. A műfaj szabályai szerint kronológiai sorrendben építkező biográfia Sárközi személyes sorsának és szakmai karrierjének minden fontos állomását érinti. A kötet első negyedében olvashatunk a polgári zsidó család köreiben született Sárközi György felmenőiről, terézvárosi gyermekkoráról, gimnáziumi és egyetemi tanulmányairól, beleszőve az időszakba költői szárnybontogatását is. Ezt követi a periódus, ami munkásságát illetően a legpregnánsabbnak tekinthető: 1919-ben kerül az Athenaeum Kiadóhoz lektori minőségben (és közel húsz évig, 1938-ig itt is marad), és ekkor kezd felfelé ívelni lírikusi pályája is. A folytatásban olvashatunk Molnár Mártával kötött házasságáról, a Márciusi Frontban játszott szerepéről, szerkesztői munkájáról a Válasz című folyóiratnál (1935-38), a Válasz megszűnésének és ezzel szimultán a faji üldözések megindulásának az embert próbáló, s nem sokkal azután a balfi tragédiába torkolló éveiről. A lapalji jegyzetekkel sűrűn ellátott, Sárközi versrészleteivel gazdagított, névmutatóval és fényképmelléklettel záruló kötet az Ünnepi Könyvhét kiadványainak a sorát gyarapítja.hu_HU
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
Mi erősebb: a dal vagy az orkán?hu_HU
Type
dc.type
egyébhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hunhu_HU
Rights
dc.rights.holder
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárhu_HU
Note
dc.description.note
Dedikált példány, leltári szám: 270472 hu_HU
Note
dc.description.note
Bibliogr. a jegyzetekben hu_HU
Scope
dc.format.page
166 p., [4] t.hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000921748hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Series title, serial number
dc.title.series
Kortárs tanulmányhu_HU
Subtitle
dc.title.subtitle
Sárközi György életpályájahu_HU
Class
dc.type.genre
nem besorolthu_HU
Type
dc.type.resrep
nem tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Sárközi Mátyás dedikációjahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Gömöri György részérehu_HU
Keywords
dc.subject.hu
dedikációhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
dedikált példányhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
ELTE Egyetemi Könyvtárhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Sárközi György(1899-1945) hu_HU
Keywords
dc.subject.hu
költőhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
magyarhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
20. sz.hu_HU
Keywords
dc.subject.hu
életrajz hu_HU
Keywords
dc.subject.hu
magyar irodalomhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
 költészethu_HU
mark
dc.identifier.collnumb
270472hu_HU
Inventory number
dc.identifier.accessnumb
270472hu_HU
Rent
dc.publisher.name
Kortárshu_HU
Type
dc.type.type
dedikációhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2017hu_HU


Files in this item

Mi erősebb: a dal vagy az orkán?

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record