Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Bóta, Attila
Author
dc.contributor.author
Deák, Róbert 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-09-22T06:52:12Z
Availability Date
dc.date.available
2020-09-22T06:52:12Z
Release
dc.date.issued
2019
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/50813
Language
dc.language
angolhu_HU
Title
dc.title
Characterization and modification of cell membrane derived vesicleshu_HU
Type
dc.type
doktori dolgozathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
eng
Language
dc.language.rfc3066
eng
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Scope
dc.format.page
116hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2019.280
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
31600307
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=1009389
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Természettudományok/Kémiai tudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
extracelluláris vezikula, ghost membrán, nanoeritroszóma fehérje, hálózat fehérje-lipid kölcsönhatás, spektroszkópiai fehérje-lipid arány ATR-FTIR spektroszkópia LD spektroszkópia, kisszögű röntgenszórás (SAXS), fagyasztva törés, transzmissziós elektronmikroszkópiahu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Kémia D. I./Szintetikus kémia, anyagtudomány, biomolekuláris kémiahu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE TTK PHD/Kémia D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2020-05-29
Keywords
dc.subject.hu
extracellular vesicle, ghost membrane ,nanoerythrosome, protein scaffolding, protein-lipid interaction, spectroscopic protein to lipid ratio, ATR-FTIR spectroscopy, LD spectroscopy, small angle x-ray scattering, (SAXS) freeze fracture, transmission electron microscopyhu_HU
Type
dc.type.type
doktori dolgozathu_HU
Resolution dated
dc.date.decreedate
2020-08-06
date of submission
dc.date.presented
2019


Files in this item

Characterization and modification of cell membrane derived vesicles
Characterization and modification of cell membrane derived vesicles
Characterization and modification of cell membrane derived vesicles
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record