Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Földváry, Lóránt 
Author
dc.contributor.author
Nyilas, Annamária 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-09-06T18:21:00Z
Availability Date
dc.date.available
2020-09-06T18:21:00Z
Release
dc.date.issued
2020
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/50703
Abstract
dc.description.abstract
A GRACE-műholdak 2002 és 2017 között hónapos felbontásban szolgáltatták a Föld nehézségi erőterének időbeli változásait, lehetőséget nyújtva ezzel a nagyobb tömegátrendező folyamatok hatásának műholdas követésére. Az idősor folytatására pályára állított GRACE-FO-műholdpár 2018 utolsó hónapjaitól kezdve végzi ezt a fel-adatot. Jelen tanulmányban áttekintjük, mennyire egyenletesek a GRACE és a GRACE-FO által szolgáltatott adatok, továbbá hogy milyen folyamatokra utalnak a GRACE-FO első másfél évének eredményeihu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A GRACE-FO első másfél évehu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
Magyar Földrajzi Társasághu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
The GRACE mission has provided monthly solutions of the gravity field in the period of 2002 to 2017, which turned to be a useful tool for monitoring large scale mass redistribution processes. In order to carry on monitoring these processes, the GRACE-FO mission started to deliver monthly solutions from the last months of 2018. The present study provides an estimate on the coherency of the GRACE and GRACE-FO monthly solutions, also provides an overview of the mass variation processes in the GRACE-FO period so far.hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.30921/GK.72.2020.4.1
Issue Number
dc.identifier.issue
4hu_HU
abbreviated journal
dc.identifier.jabbrev
GKhu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Geodézia és Kartográfiahu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
9hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
4hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
72hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
GRACE-FO missionhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
solutions of the gravity fieldhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
mass redistribution processeshu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
GRACE-FO-műholdakhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
nehézségi erőtér időbeli változásaihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tömegátrendező folyamatokhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2020hu_HU


Files in this item

A GRACE-FO első másfél éve
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record