Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Horváth, Kálmán 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-09-06T18:19:29Z
Availability Date
dc.date.available
2020-09-06T18:19:29Z
Release
dc.date.issued
2020
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/50702
Abstract
dc.description.abstract
A dolgozat egy szakértői esettanulmány keretében a mobil-átjátszótornyok telepítési helyének és üzemelte-tési körülményeinek a környező ingatlanokra kifejtett környezetkárosító és forgalmi értékcsökkentő hatását vizsgálja.Az átjátszótornyok üzemeltetőjének kétségtelen érdeke, hogy a torony helyének kiválasztása során az optimális üzem-képességet, valamint gazdaságilag a legkedvezőbb telepítési körülményeket vegye figyelembe. Az optimális telepítési körülmények azonban ellentmondanak a torony környezetében élő lakosság környezetvédelmi és ingatlanforgalmi érdekének. A torony léte és üzemelése ugyanis a környező ingatlanok sérelmére „szükségtelen zavarást” idéznek elő, amely káros hatással van a környéken lakók életkörülményeire, valamint a tulajdonukat képező ingatlanok forgalmi értékére.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Szakértői esettanulmány a mobil-átjátszótornyok által előidézett ipari szennyezés kártérítési szempontjairólhu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
Magyar Földrajzi Társasághu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
In the framework of an expert case study, the dissertation examines the environmental and depreciation impacts of installation location and operating conditions of cell phone transmission towers on surrounding real estates.It is in the undoubted interest of the transmission tower operators to consider optimum performance and the economically most favourable installation conditions when selecting the tower location. However, optimum installation conditions run counter to the environmental protection and property sales interests of the population around the tower. The existence and operation of the tower cause "unnecessary disturbance" to the detriment of the surrounding real estates, which has a harmful effect on the living conditions of those living in the surroundings and on the value of the property they own.hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.30921/GK.72.2020.3.3
Issue Number
dc.identifier.issue
3hu_HU
abbreviated journal
dc.identifier.jabbrev
GKhu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Geodézia és Kartográfiahu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
21hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
18hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
72hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
transmission towerhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
environment contamination impacthu_HU
Keyword English
dc.subject.en
value of the real estateshu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
átjátszótoronyhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
környezetszennyezéshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
ingatlanok forgalmi értékehu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2020hu_HU


Files in this item

Szakértői esettanulmány a mobil-átjátszótornyok által előidézett ipari szennyezés kártérítési szempontjairól
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record