Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Lehoczky, Máté 
Author
dc.contributor.author
Busics, György 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-09-06T18:17:31Z
Availability Date
dc.date.available
2020-09-06T18:17:31Z
Release
dc.date.issued
2020
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/50701
Abstract
dc.description.abstract
A pontfelhőalapú felmérési technológiák nagy népszerűségnek örvendenek az utóbbi években. Míg a földi lézerszkennelés széles körben elismert, az UAV-platformról végzett légi fotogrammetria és távérzékelés felhasználhatósága gyakran vitatott. A vonatkozó pontossági kérdéseket csak részben lehet megvizsgálni, de a szakembereket ösztönözni kell ezek végrehajtására. Ebben a tanulmányban a nadapi szintezési ősjegy történelmi helyszínén vizsgáltuk egy „rutinmunka” megbízhatóságát.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Ősjegy a felhőbenhu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
Magyar Földrajzi Társasághu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
Point cloud measurement technologies have been extremely popular in recent years. While the quality of ground laser scanning is widely recognised, the surveying usability of aerial photogrammetry and remote sensing, mainly from the UAV platform, is often controversial. The relevant accuracy issues can only be partially investigated, but professionals should be encouraged to carry out them. As part of this document, we examined the reliability of a "routine work" at a historical site in Nadap National Benchmark.hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.30921/GK.72.2020.3.2
Issue Number
dc.identifier.issue
3hu_HU
abbreviated journal
dc.identifier.jabbrev
GKhu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Geodézia és Kartográfiahu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
17hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
12hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
72hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
national benchmarkhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
point cloudhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
terrestrial laser scanninghu_HU
Keyword English
dc.subject.en
UAVhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
photogrammetryhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szintezési főalapponthu_HU
Keywords
dc.subject.hu
pontfelhőhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
földi lézerszkenneléshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
UAVhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
fotogrammetriahu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2020hu_HU


Files in this item

Ősjegy a felhőben
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record