Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Szabó, Ákosné
Author
dc.contributor.author
Katzer, Kálmán 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-08-24T14:11:47Z
Availability Date
dc.date.available
2020-08-24T14:11:47Z
Release
dc.date.issued
2015
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/50529
Abstract
dc.description.abstract
A társadalmi integráció fogalma, megítélésének és fontossága alakulásának bemutatása történetiségében, és ebben a családi és az iskolai szocializáció szerepének elemzése.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A társadalmi integrációt veszélyeztető tényezők jelenléte az oktatási rendszerben a speciális szakiskola nézőpontjábólhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
31hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000893445
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Továbbképző Központhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
integrált nevelés - közoktatáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
integrált nevelés - hátrányos helyzetűekhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
hátrányos helyzetű fiatalok - társadalmi integráció - jövőképhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
sajátos nevelési igényű gyermekek - társadalmi integrációhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
sajátos nevelési igényű gyermekek - integrált neveléshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2015hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

A társadalmi integrációt veszélyeztető tényezők jelenléte az oktatási rendszerben a speciális szakiskola nézőpontjából
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record