Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

A gyógypedagógus, mint közoktatási szakértő, a pedagógiai szakmai ellenőrzés és a pedagógus életpályamodell minőségértékelésének gyógypedagógiai specifikumai

This email address is used for sending the document.