Disszertációk (ELTE PHD)

Az ELTE-n keletkezett PhD-dolgozatok gyűjteményei. A disszertációk közzétételéről a 387/2012. (XII. 19.) Kormányrendelet, valamint az egyetem Doktori Szabályzata rendelkezik. Az EDIT-ben tárolt PhD értekezéseket aratja a DART-Europe portál.

  • Doktori szabályzat, 2013. (az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet: Szervezeti és Működési Rend 12. sz. melléklete; Hatályon kívül helyezve 2016. szeptember 1. napjától. A doktori képzésre a 2016/2017-es tanévet megelőzően beiratkozottakra és a 2016. szeptember 1-jén doktorjelölti jogviszonyban állókra azonban ezt a szabályzatot kell alkalmazni!)

  • Doktori szabályzat, 2016. (az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet: Hallgatói Követelményrendszer 6. sz. melléklete)

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions