A tételhez tartozó fájlok

Euryalus Niso amico fortunatus, laureatae sapientiae Graecensis Athenaei, promotore ... Aloysio Medek ..., ab ... Oratoria Facultate inscriptus
Euryalus Niso amico fortunatus, laureatae sapientiae Graecensis Athenaei, promotore ... Aloysio Medek ..., ab ... Oratoria Facultate inscriptus