Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Sebestyénné Tar, Éva
Author
dc.contributor.author
Dér Eszter, Éva 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-07-17T12:10:38Z
Availability Date
dc.date.available
2020-07-17T12:10:38Z
Release
dc.date.issued
2014
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/48596
Abstract
dc.description.abstract
Dolgozatomban atipikus fonológiai fejlődésű gyerekek egy csoportját vizsgáltam, akiket logopédus véleménye alapján választottam ki. A csoport mindegyik tagja a kifejező beszéd zavarával rendelkezett.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A 2-6 éves kori fonológiai fejlődéshu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
73hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000853661
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Fonetikai és Logopédiai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
fonológiai fejlettség -- általános iskolahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
fonológiai fejlettség -- vizsgálathu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2014hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

A 2-6 éves kori fonológiai fejlődés
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record