Files in this item

Neurogén tanulási zavar tüneteit mutató hallássérült tanulók verbális munkamemóriájának és fonológiai tudatosságának vizsgálata