Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Lénárt, Zoltán
Author
dc.contributor.author
Szilágyi, Eszter 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-06-08T12:47:44Z
Availability Date
dc.date.available
2020-06-08T12:47:44Z
Release
dc.date.issued
2014
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/48314
Abstract
dc.description.abstract
Az adaptált sport milyen hatással bír a mozgáskorlátozott személyekre, képes-e érdemben befolyásolni a társadalmi integrációjukat. Magyarországon a fogyatékos emberek körében mért magas munkanélküliségi statisztikák, valamint az épített környezet és közösségi közlekedés akadálymentességének alacsony szintje mellett is érvényesülnek-e a sportnak a külföldi kutatók által bizonyított társadalmi integrációra gyakorolt pozitív hatásai.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Az adaptált sport hatása mozgáskorlátozott emberek társadalmi integrációjára - egy nem reprezentatív kutatás eredményeihu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
57hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000855504
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Szomatopedagógiai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
mozgáskorlátozott személyek - sport - társadalmi integrációhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
sport - mozgáskorlátozott személyek - társadalmi integrációhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2014hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

Az adaptált sport hatása mozgáskorlátozott emberek társadalmi integrációjára - egy nem reprezentatív kutatás eredményei
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record