Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Novák, Géza Máté
Author
dc.contributor.author
Tukacs, Noémi 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-06-05T09:39:32Z
Availability Date
dc.date.available
2020-06-05T09:39:32Z
Release
dc.date.issued
2013
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/48191
Abstract
dc.description.abstract
Szakdolgozatomban azt feltételezem, hogy a Thália Pódium által megfogalmazott célkitűzések, vagyis a személyiség formálása, a pszichés gátlások feloldása, a készségek fejlesztése valamint az esztétikai nevelés megerősítése megvalósul, és ezekre a területekre pozitívan hat a dramatikus és színpadi tevékenység. Ezt szeretném a trianguláció modelljét felhasználva kérdőíves vizsgálattal, dokumentumelemzéssel valamint interjúval alátámasztani vagy megcáfolni. -- A szakdolgozat nagy méretű média-fájl mellékleteket tartalmaz, amelyeket a BGGYK Kari Könyvtárban lehet megtekinteni.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Az adaptált színházi és dramatikus tevékenységek hatásainak vizsgálata egy színtársulat életének tükrébenhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
95hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000833518
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Általános Gyógypedagógiai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
beszédfogyatékos személyek -- képességfejlesztés -- színjátszáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
beszédfogyatékos személyek -- pszichológiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
drámapedagógia -- képességfejlesztéshu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2013hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

Az adaptált színházi és dramatikus tevékenységek hatásainak vizsgálata egy színtársulat életének tükrében
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record