Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Radványi, Katalin
Author
dc.contributor.author
Nagy, Dóra 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-05-26T10:18:31Z
Availability Date
dc.date.available
2020-05-26T10:18:31Z
Release
dc.date.issued
2014
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/47946
Abstract
dc.description.abstract
A Salva Vita Alapítvány innovatív kezdeményezéseként Magyarországon 1996-ban bevezetett Munkahelyi Gyakorlat program ismertetése, melynek elsődleges célja a speciális szakiskolákban, illetve készségfejlesztő speciális szakiskolákban tanuló értelmi fogyatékos fiatalok munkaerő-piaci esélyeinek javítása. Az elmúlt évek során jelentősen megváltozott financiális körülmények mellett mik jellemzik a program gyakorlati megvalósulását a bevont létszámok, a résztvevőkre gyakorolt hatások és a program szakmai sztenderdjei alapján meghatározott követelményeknek való megfelelés tekintetében.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A Munkahelyi Gyakorlat program intézményi megvalósulásának vizsgálatahu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
106hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000855480
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Tanulásban Akadályozottak és Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
értelmi fogyatékosok - munkaerőpiachu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Munkahelyi Gyakorlat program - értelmileg akadályozottakhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2014hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

A Munkahelyi Gyakorlat program intézményi megvalósulásának vizsgálata
A Munkahelyi Gyakorlat program intézményi megvalósulásának vizsgálata
A Munkahelyi Gyakorlat program intézményi megvalósulásának vizsgálata
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record