Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Regényi, Enikő Mária
Author
dc.contributor.author
Morovián, Luca 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-05-19T05:04:13Z
Availability Date
dc.date.available
2020-05-19T05:04:13Z
Release
dc.date.issued
2013
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/47643
Abstract
dc.description.abstract
A kutatás során elsősorban az érdekelt, mennyire befolyásolja a megkérdezettek véleményét az, hogy önmagukat művésznek definiálják. Továbbá kíváncsi voltam, milyen különbségek merülhetnek fel ép és értelmi akadályozott felnőttek válaszaiban. Dolgozatom négy fő részből épül fel. Az első rész egy rövid bevezetés. A második részében egy hosszabb elméleti összefoglaló olvasható, mely három fő részre tagolódik. A művészet, az értelmi akadályozott személyek illetve a kettejük kapcsolatáról alkotott definíciókat, tudományos megállapításokat tárgyalom. A harmadik részben saját vizsgálatom felépítése olvasható. A negyedik, egyben utolsó rész magát a kutatást tartalmazza.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Értelmi akadályozott személyek véleménye a művészetrőlhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
139hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000819907
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Tanulásban Akadályozottak és Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
értelmileg akadályozott személyek -- attitűd -- művészethu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2013hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

Értelmi akadályozott személyek véleménye a művészetről
Értelmi akadályozott személyek véleménye a művészetről
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record