Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Vargáné Molnár, Márta
Author
dc.contributor.author
Pellek, Barbara 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-05-06T10:01:33Z
Availability Date
dc.date.available
2020-05-06T10:01:33Z
Release
dc.date.issued
2012
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/47535
Abstract
dc.description.abstract
Választásom egy speciális betegcsoport, a serdülőkorú vese transzplantáción átesett fiatalok önértékelésének vizsgálatára esett. Dolgozatomban a serdülőcsoportok önértékelését a társas kapcsolatok, az iskolai eredményesség érzet, a szülői elvárások és a családi légkör tükrében vizsgálomhu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Vesetranszplantált serdülők önértékelésének vizsgálatahu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
61hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000801151
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Tanulásban Akadályozottak és Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
vesetranszplantáltak -- önértékelés -- serdülőkorhu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2012hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

Vesetranszplantált serdülők önértékelésének vizsgálata
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record