Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Szanati, Dóra
Author
dc.contributor.author
Padányi, Barbara 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-05-06T07:54:19Z
Availability Date
dc.date.available
2020-05-06T07:54:19Z
Release
dc.date.issued
2012
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/47526
Abstract
dc.description.abstract
A dolgozat elkészítésének célja az volt, hogy mérésekkel bizonyítsam a mese, a rendszeres mesélés hatását a gyermek szókincsének fejlődésére. Meggyőződésem – és reményeim szerint a vizsgálatok is alátámasztják hipotézisemet – hogy azok a gyermekek, akiknek rendszeresen mesélnek, változatosabb szókinccsel és nagyobb ismeretekkel rendelkeznek, mint azok, akiknek ez nem adatik meg. Tapasztalataim szerint – és ezt már korábban is vizsgáltam Hatvanban, és Budapesten a VIII. kerületben – a mese erősíti a gyermekek fantáziáját, növeli a befogadó készségüket, kreativitásukat, javítja esztétikai érzéküket.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A mese szerepe a 8-9 éves gyermekek szókincsfejlődésébenhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
65hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000801047
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Fonetikai és Logopédiai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szókincsvizsgálat -- kisiskoláskorhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
nyelvfejlődéshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
mese -- szókincs -- kisiskoláskorhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szókincs -- mese -- kisiskoláskorhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2012hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

A mese szerepe a 8-9 éves gyermekek szókincsfejlődésében
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record