Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Gráf, Rózsa
Author
dc.contributor.author
Jeneiné Porzsolt, Anna 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-05-06T12:21:41Z
Availability Date
dc.date.available
2020-05-06T12:21:41Z
Release
dc.date.issued
2013
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/47493
Abstract
dc.description.abstract
Az óvodáskorú gyerekek fonológiai tudatosságának és a gyors megnevezési képességének vizsgálatával ezen gyerekek egyénen belüli és egymás közötti teljesítménykülönbségeinek a feltárása, és ezeken a területeken az erősebben és lassabban fejlődő képességek megismerése.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A fonológiai tudatosság és a gyors megnevezés jelentősége a tanulási zavar veszélyeztetettség szempontjábólhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
65hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000816881
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Pszichopedagógiai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
fonológiai tudatosság - tanulási zavarhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tanulási zavar - fonológiai tudatossághu_HU
Keywords
dc.subject.hu
gyors megnevezés - tanulási zavarhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tanulási zavar veszélyeztetettség - óvodáskorhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tanulási zavar - diagnosztikahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2013hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

A fonológiai tudatosság és a gyors megnevezés jelentősége a tanulási zavar veszélyeztetettség szempontjából
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record