Files in this item

Diszfóniás személyek beszédhangmagasságának és hangterjedelmének változása a hangterápia hatására