Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Lénárt, Zoltán
Author
dc.contributor.author
Bárány, Annamária 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-04-20T09:05:38Z
Availability Date
dc.date.available
2020-04-20T09:05:38Z
Release
dc.date.issued
2012
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/47211
Abstract
dc.description.abstract
Olyan módszert kerestem és próbáltam kidolgozni, amelyet viszonylag egyszerően és gyorsan el lehet végezni. Célkitőzésem között szerepelt, hogy vizsgálatom segítségével a CP-s gyermekek felsı végtag funkcióiról minél sokrétőbb információt nyerjek, gazdagítva ezzel a témához kapcsolódó kutatásokat. Mivel hemiparesis esetén féloldali érintettség áll fenn, tehát az egyik felsı végtag érintett, célom volt összehasonlító vizsgálatok végzése az ép (vagy kevésbé érintett), és érintett felsı végtag mőködése között.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Kézfunkció vizsgálata hemiparézis esetén iskolás korú tanulóknálhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
80hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000784301
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Szomatopedagógiai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
cerebrálparetikus gyermekek -- kézfunkció vizsgálatahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
cerebrálparetikus gyermekek -- mozgásfejlődéshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2012hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

Kézfunkció vizsgálata hemiparézis esetén iskolás korú tanulóknál
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record