Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Virányi, Anita
Author
dc.contributor.author
Busa, Dorottya 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-04-16T09:48:39Z
Availability Date
dc.date.available
2020-04-16T09:48:39Z
Release
dc.date.issued
2012
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/47145
Abstract
dc.description.abstract
IKT eszközök használata az oktatásban, a pedagógiai fejlesztő munkában. Digitális világunk kialakulása. Országunk lakossága internet-használati jellemzőinek bemutatása kutatási adatok segítségével. A digitális írástudás kialakulása és elsajátításának fontossága. A digitális esélyegyenlőség alapjainak megteremtése. Milyen digitális eszközök, alkalmazások segítségével forradalmasíthatjuk az oktatást, illetve milyen kapcsolattartási lehetőségei vannak egy pedagógusnak a 21. század elején. Annak ismertetése, hogy mai felsőoktatásban résztvevő gyógypedagógus és tanító szakos hallgatók mennyire nyitottak a technikai eszközök használatára.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Infokommunikációs technológiák az oktatásbanhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
96hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000800461
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Tanulásban Akadályozottak és Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
gyógypedagógia - információs és kommunikációs technikahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
digitális taneszközök - oktatástechnikahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
pedagógus hallgatók - attitűd - internethasználathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2012hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

Infokommunikációs technológiák az oktatásban
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record