Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Szekeres, Ágota
Author
dc.contributor.author
Fazekasné Agócs, Mónika 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-04-08T14:19:30Z
Availability Date
dc.date.available
2020-04-08T14:19:30Z
Release
dc.date.issued
2012
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/47006
Abstract
dc.description.abstract
Az iskolai oktatás során megvalósuló integráció, illetve szegregált forma mennyire befolyásolja és hogyan alakítja az énkép alakulását. Az alsó tagozatos tanulók énképének kialakulásához az alapot az iskola adja, segíti önértékelésük, önismeretük fejlődését.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Tanulásban akadályozott és többségi iskolai tanulók képe önmagukról integrált és szegregált iskolai formábanhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
82hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000800022
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Tanulásban Akadályozottak és Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
énkép - tanulásban akadályozottakhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
énkép - integrált nevelés - kisiskoláskorhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
önismeret - kisiskoláskorhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2012hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

Tanulásban akadályozott és többségi iskolai tanulók képe önmagukról integrált és szegregált iskolai formában
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record