Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Lőrik, József
Author
dc.contributor.author
Vadonné Lukács, Tímea 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-03-24T13:51:53Z
Availability Date
dc.date.available
2020-03-24T13:51:53Z
Release
dc.date.issued
2012
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/46760
Abstract
dc.description.abstract
Szakdolgozatomban röviden ismertetem az olvasás fogalmát, folyamatát, típusait. Kitérek az olvasástanítás történeti áttekintésére, valamint a ma használatos olvasástanítási módszerekre szakirodalom alapján. Ezt követően az írás definícióinak ismertetése következik, majd az írásbeliség kialakulásának történeti vázlata. Számba veszem a ma használatos írásokat és a gondolatközlés egyéb eszközeit. Dolgozatom következő részében az írás fiziológiai hátterének és az írás tanításának áttekintése következik. A matematika blokkon belül fogalommagyarázattal és rövid matematika történettel foglalkozom. Vázolom a matematikatanítás céljait és feladatait, részletesebben az intenzív-variációs módszert.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Kisiskolások összehasonlító olvasás- és írásvizsgálatahu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
155hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000783738
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Fonetikai és Logopédiai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
fejlesztő pedagógia -- módszertan -- kisiskoláskorhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
olvasás- és írásvizsgálat -- kisiskoláskorhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2012hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

Kisiskolások összehasonlító olvasás- és írásvizsgálata
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record