Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Perlusz, Andrea
Author
dc.contributor.author
Bene, Judit 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-03-23T14:21:58Z
Availability Date
dc.date.available
2020-03-23T14:21:58Z
Release
dc.date.issued
2012
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/46732
Abstract
dc.description.abstract
Dolgozatomban szeretnék rávilágítani a speciális és integrált intézményi ellátás lényeges elemeire és dinamikus változásaira.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Együttműködés vagy konkurencia a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális és integrált intézményi ellátásábanhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
45hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000783820
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Továbbképző Központhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
sajátos nevelési igényű gyermekek -- intézményi ellátás -- együttműködéshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
közoktatási intézmények -- együttműködés -- sajátos nevelési igényű gyermekekhu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2012hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

Együttműködés vagy konkurencia a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális és integrált intézményi ellátásában
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record