Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Tanzella-Nitti, Giuseppe 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-01-20T09:39:22Z
Availability Date
dc.date.available
2020-01-20T09:39:22Z
Release
dc.date.issued
2020
Abstract
dc.description.abstract
A tanulmány Raimundus de Sabunde 15. századi munkásságától a közelmúltig tekinti át a „Természet könyve”-metafora történetét és annak teológiai jelentőségét. A korszaknak ebben a korábbi publikációinál részletesebb tárgyalásában a szerző kitér P. Paracelsus, H. C. Agrippa, G. Galilei, R. Boyle, J. Kepler Liber Creaturarum-hagyományhoz adott hozzájárulására (vö. AP 2016, pp. 55-75), valamint e gondolkodóknak a hagyomány újkori szétágazásában betöltött szerepére. A történeti átekintéssel párhuzamosan a tanulmány a hagyomány aktualizálása szempontjából fontos hermeneutikai kérdéseket is felvázolja, miközben az egész témát elhelyezi a II. Vatikáni Zsinat által felelevenített klasszikus Logosz-teológia horizontján. Nyomtatott formában a jelen angol nyelvű tanulmány magyar fordítása is elérhető (In: BAGYINSZKI Á. [ed.] [2019]: A „Természet könyve” mint a „Szentírás könyvének” analógiája. Konferenciakötet, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola & L’Harmattan, Budapest, pp. 49-76).hu_HU
Language
dc.language.iso
angolhu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
The metaphor of Book of Nature in the Modern Age: history and heritagehu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
eng
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
Ferences Kutató Tanárok Tudományos Körhu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.29285/actapinteriana.2020.6.23
Journal
dc.identifier.jtitle
Acta Pintérianahu_HU
First Page
dc.identifier.spage
23hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
6hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2020hu_HU


Files in this item

The metaphor of Book of Nature in the Modern Age: history and heritage
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record