Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Bagyinszki, Péter Ágoston 
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-01-20T09:36:20Z
Availability Date
dc.date.available
2020-01-20T09:36:20Z
Release
dc.date.issued
2020
Abstract
dc.description.abstract
A tanulmány egy címben jelzett téma köré szervezett konferencia tanulságait tekinti át a következő kérdések mentén: Miután a kora-újkorban a liber naturae hagyománya legalább három jól megkülönböztethető ágra szakadt, miképpen azonosíthatóak be a Természet könyve-hagyomány „hosszú tizenkilencedik századhoz” köthető meggyengülésének az eszmetörténeti tényezői? Mit is foglalt magában a Természet könyvével való találkozás egykor, és mit jelent a „könyv olvasása” ma? Vajon tapasztalat-e még számunkra a „természeti világnak” az a transzparenciája, ami a látható dolgok mögött egykor azok láthatatlan Szerzőjét, Teremtőjét is a mindennapok szereplőjévé tette? Végső soron pedig az a kérdés, hogy az igeteológia ressourcement-ja nyomán, vagyis a logosztani források II. Vatikáni Zsinat ösztönzésére szükséges újraolvasásával, milyen üdvtörténeti távlatok nyílhatnak meg a tágabb hagyományfolyam részét képező Természet könyve-hagyomány aktualizálása terén? Nyomtatott formában a jelen angol nyelvű szöveg magyar fordítása is elérhető (In: BAGYINSZKI Á. [ed.] [2019]: A „Természet könyve” mint a „Szentírás könyvének” analógiája. Konferenciakötet, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola & L’Harmattan, Budapest, pp. 133-140).hu_HU
Language
dc.language.iso
angolhu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Is it possible for the metaphor of the Book of Nature to become relevant in our days?hu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
eng
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
Ferences Kutató Tanárok Tudományos Körhu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.29285/actapinteriana.2020.6.5
Journal
dc.identifier.jtitle
Acta Pintérianahu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
9hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
5hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
6hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2020hu_HU


Files in this item

Is it possible for the metaphor of the Book of Nature to become relevant in our days?
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record