Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Kiss
Author
dc.contributor.author
Kruppai, Gábor 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-12-19T10:22:17Z
Availability Date
dc.date.available
2019-12-19T10:22:17Z
Release
dc.date.issued
2019-05-15
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/44787
Abstract
dc.description.abstract
Adverzális példák olyan adatok, melyek a gépi és tanulásos algoritmusok becsapására készültek. Ezen adatok veszélyesek lehetnek az olyan rendszerek számára, ahol fontos a megbízhatóság. Ennek tesztelése érdekében.saját magunk is generálhatunk ilyen jellegű bemeneteket. A dolgozat témája egy olyan vizuális keretrendszer elkészítése, amellyel különösebb programozási ismeretek nélkül egyszerűen generálhatunk módosított bemeneteket, a meglévő modellünk tesztelése érdekében.hu_HU
Language
dc.language.iso
angolhu_HU
Title
dc.title
Adversarial Framework for Neural Networkshu_HU
Language
dc.language.rfc3066
eng
Abstract in English
dc.description.abstracteng
Adversarial examples are intentionally created inputs to machine learning models that can could unexpected mistakes in the output. These malicious inputs can be dangerous for systems where high reliability are required. In order to test (or deceive) our models against such attacks, we can generate test inputs with various methods. The purpose of my work is to create a universal framework which can simplify the process of adversarial example generation by hiding the mathematical background of the generation with a simple interface. The program will be capable to load (TensorFlow or Keras based) neural network models and generate adversarial inputs with built in methodshu_HU
Scope
dc.format.page
68hu_HU
Keyword English
dc.subject.en
dataflowhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
visual intefacehu_HU
Title in other languages ​​
dc.title.translated
Keretrendszer neurális hálók tervezéséhezhu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Informatikai Kar Információs Rendszerek Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
pythonhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
adatfeldolgozáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
vizuális interfészhu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2019-05-15hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
programtervező informatikushu_HU


Files in this item

Adversarial Framework for Neural Networks
Adversarial Framework for Neural Networks
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record