Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Bánfalvy, Csaba
Author
dc.contributor.author
Lovas, Irén 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-12-18T14:18:27Z
Availability Date
dc.date.available
2019-12-18T14:18:27Z
Release
dc.date.issued
2011
Abstract
dc.description.abstract
A mind szélesebb látókör megszerzéséért Veszprém megye más intézményvezetőit is megkérdeztem a felnőttség, önállóság, párkapcsolat, szexualitás kérdésköreit illetően, hogy rálássunk az intézményi állásfoglalásokra, és bekapcsolódási lehetőségekre. Kutatásom eszközéül a mélyinterjúzás technikáját választottam. Szakdolgozatomban az interjúk bemutatása, elemzése és összehasonlítása során ezekre a feltételezésre keresek válaszokat, s a konklúziókon keresztül megkísérlem kitapintani a nappali intézmények bekapcsolódási lehetőségeit a fogyatékossággal élők felnőttgondozásába.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Kinek a dolga? - A nappali intézmények bekapcsolódási lehetőségei az értelmi fogyatékossággal élők felnőtt gondozásábahu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
102hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000765593
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Továbbképző Központhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
értelmi fogyatékosok -- intézményi ellátás -- Magyarországhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
értelmi fogyatékosok -- gondozáshu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2011hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

Kinek a dolga? - A nappali intézmények bekapcsolódási lehetőségei az értelmi fogyatékossággal élők felnőtt gondozásába
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record