Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Klinghammer, István 
Author
dc.contributor.author
Gercsák, Gábor 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-11-28T16:05:34Z
Availability Date
dc.date.available
2019-11-28T16:05:34Z
Release
dc.date.issued
2019
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/44578
Abstract
dc.description.abstract
Reguly Antal észak-uráli expedíciója nem tartozik az ún. nagy felfedezőutak csoportjába. Munkájával azonban hozzájárult Oroszország számunkra is fontos részének megismeréséhez. Prioritását az orosz források is elismerték. Az újabb irodalomban megfeledkeznek térképezésének úttörő jellegéről, és inkább mint nyelvészt és néprajzi gyűjtőt méltányolják. Levéltári adatok és a kortársak írásai alapján azonban megállapíthatjuk, hogy térképe megjelenésének idejében igen hasznos szolgálatot tett, adatait a tudományos körök a gyakorlatban felhasználták. Szorgalmas megfigyeléseinek eredménye azoknak a munkáiban él tovább, akik kutatóútjának bőséges adathalmazából merítenek.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
200 éve született Reguly Antal, az Északi-Urál térképezőjehu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társasághu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
The expedition of Antal Reguly to the Northern Ural Mountains does not belong to the so-called great discoveries. However, his life contributed to collecting information on an area of Russia that is important for Hungarians too. His priority has also been acknowledged by Russian sources. The latest literature, however, tends to forget his pioneering mapping and mainly appreciates his linguistic and ethnographic work. Archives and documents from his contemporaries prove that the publication of his map of the Ural region meant a great service in his time and that his data were widely used in practice by the scientific circles. The achievements of his observations live on in the works of those who take from the abundant knowledge he collected.hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.30921/GK.71.2019.5.2
Issue Number
dc.identifier.issue
5hu_HU
abbreviated journal
dc.identifier.jabbrev
Gkhu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Geodézia és Kartográfiahu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
17hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
13hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
71hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Regulyhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
expedition to the Northern Uralhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
ethnographic maphu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Informatikai Kar Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Regulyhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
észak-urali expedícióhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
etnográfiai térképhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2019hu_HU


Files in this item

200 éve született Reguly Antal, az Északi-Urál térképezője
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record