Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Kaló, Péter
Author
dc.contributor.author
Rózsa, Péter 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-12-06T08:45:58Z
Availability Date
dc.date.available
2019-12-06T08:45:58Z
Release
dc.date.issued
2015
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/44540
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
A referencia alapú gyógyszertár-támogatási rendszer kihívásai a szociálpolitika szemszögébőlhu_HU
Type
dc.type
doktori dolgozat
Language
dc.language.rfc3066
hun
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Scope
dc.format.page
nahu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2015.228
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
30948000
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=984644
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Orvostudományok/Gyógyszerészeti tudományokhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományok/Politikatudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
social policyhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
drug priceshu_HU
Keyword English
dc.subject.en
health policyhu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Szociológia D. I./Szociálpolitika és Szociális Munkahu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE TÁTK PHD/Szociológia D. I.hu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szociálpolitikahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
gyógyszerárhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
egészségügyhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
egészségpolitikahu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2015
date of submission
dc.date.presented
2015


Files in this item

A referencia alapú gyógyszertár-támogatási rendszer kihívásai a szociálpolitika szemszögéből
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record