Files in this item

A távérzékeléssel mért spektrális radiancia és a felszíni hidrológiai jellemzők közötti kapcsolat fizikai-statisztikai vizsgálata (tézisek)