Files in this item

A C1-inhibitor által szabályozott plazmaenzimrendszerek aktiváltsági fokának vizsgálata herediter angioödémában