Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Kiss, Gyöngyi
Author
dc.contributor.author
Keszthelyi, Éva 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-10-09T12:39:24Z
Availability Date
dc.date.available
2019-10-09T12:39:24Z
Release
dc.date.issued
2011
Abstract
dc.description.abstract
Szerintem a már meglévő – többségi óvodákban bevált kapcsolattartási formák nem elegendőek/elégségesek az autizmussal élő gyermekek szülei számára. Elsősorban a probléma összetettsége, sokszínűsége miatt. Szakdolgozatom célja, hogy a szülőktől az óvodánkban a már meglévő együttműködési formákról tájékoztatást kapjak, feltárjam a szülők valós igényeit. Megkérdezzem őket, hogy ők mit igényelnének, illetve hogyan tudnám bővíteni/kiegészíteni a folyamatos szakszerű és tudatos támogatást, együttműködést.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Szülők és szakemberek együttműködési/kapcsolattartási lehetőségei, formái intézményünkbenhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
48hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000765186
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Továbbképző Központhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
autista gyermekek -- óvodáskorhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
autista gyermekek -- családhu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2011hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

Szülők és szakemberek együttműködési/kapcsolattartási lehetőségei, formái intézményünkben
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record