Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Csonkáné Csordás, Ágota
Author
dc.contributor.author
Pintér, Mariann 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-10-01T14:13:54Z
Availability Date
dc.date.available
2019-10-01T14:13:54Z
Release
dc.date.issued
2011
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/43644
Abstract
dc.description.abstract
Dolgozatom egy 76 éves, depressziós, globális afáziás paciens kombinált zeneterápiás esetismertetéséről szól, melynek során arra keresem a választ, hogy a zeneterápia mennyiben segíti a rehabilitációs munkámat. Hipotéziseim a következők: a zeneterápia segít a stroke következtében fellépő post stroke depressio, illetve beszédzavar kezelésében. Hatására csökkennek a post stroke depressio-s tünetek, a fáradékonyság, a nyugtalanság, a szorongás; növekszik a figyelem, a koncentrálóképesség, az önbizalom; illetve fejlődik a beszédprodukció.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Zeneterápia a logopédiában - Esettanulmányhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
43hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000760599
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Továbbképző Központhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
logopédiai terápia -- agyi érkatasztrófa -- időskorhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
zeneterápia -- esettanulmányhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
zeneterápia -- logopédiahu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2011hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

Zeneterápia a logopédiában - Esettanulmány
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record