Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Gráf, Rózsa
Author
dc.contributor.author
Szabó-Fekete, Nikoletta 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-09-05T11:49:17Z
Availability Date
dc.date.available
2019-09-05T11:49:17Z
Release
dc.date.issued
2011
Abstract
dc.description.abstract
Szakdolgozatom témaválasztását a kora gyermekkori intervenció iránti elköteleződésem és a koraszülöttséggel kapcsolatos, régóta érlelődő kíváncsiságom motiválta. Szakirányomnak megfelelően elsősorban a kognitív fejlődési kimenetre szerettem volna helyezni a hangsúlyt, de az csecsemőkorban gyakorlatilag elválaszthatatlan a korai mozgásfejlődéstől. Figyelmemet és kutatásomat a jelen szakdolgozat keretében, a koraszülöttek két legkisebb súlyú csoportjának szentelem. Szerettem volna a saját kutatásom által tisztább képet kapni a nagyon éretlen koraszülöttek csoportjáról, nagyon szerettem volna választ kapni arra, hogy függ-e a születési súlytól az intellektuális képességek zavarának előfordulási gyakorisága.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Az igen-igen kis súlyú- és az extrém kis súlyú koraszülöttek fejlődési sajátosságainak vizsgálatahu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
90hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000760126
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Tanulásban Akadályozottak és Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
koraszülött gyermekek -- fejlődési sajátosságokhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
korai fejlesztés -- megelőzéshu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2011hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

Az igen-igen kis súlyú- és az extrém kis súlyú koraszülöttek fejlődési sajátosságainak vizsgálata
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record