Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Takács, István
Author
dc.contributor.author
Polyecskó, Dóra 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-09-05T11:18:14Z
Availability Date
dc.date.available
2019-09-05T11:18:14Z
Release
dc.date.issued
2011
Abstract
dc.description.abstract
Dolgozatom célja, egy körképet adni a migráns személyek helyzetéről egy számukra teljesen idegen társadalomban, illetve célom még megoldást keresni az ő helyzetükre. Dolgozatom első részében először a legális illetve illegális migráció fogalmi és jogszabályi kereteit foglalnám össze. Ezek után bemutatom a menekülthelyzet pszichológiai és szociálpszichológiai hátterét, illetve annak hatását a személyiségre, hogy idegenként milyen lehetőségei vannak az egyénnek beilleszkedni a társadalomba. Dolgozatom harmadik részében ennek a traumás élménynek a feloldására keresek megoldást az oktatás keretin belül. Dolgozatom utolsó részéhez kapcsolódik a kutatásom, melyet egy kísérő nélküli menekült fiatalokat befogadó középiskolában folytattam. Interjúkat készítettem a menekült fiatalokkal, illetve az oktatásukkal foglalkozó szakemberekkel.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A migráns gyermekek helyzete a magyar társadalomban - esettanulmány egy sikeresen működő interkulturális programrólhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
45hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000760113
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Pszichopedagógiai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
interkulturális nevelés -- menekült gyermekekhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
interkulturális program -- esettanulmányhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
menekült gyermekek -- interkulturális pedagógiahu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2011hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

A migráns gyermekek helyzete a magyar társadalomban - esettanulmány egy sikeresen működő interkulturális programról
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record