Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Busics, György 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-09-03T11:58:31Z
Availability Date
dc.date.available
2019-09-03T11:58:31Z
Release
dc.date.issued
2019
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/43487
Abstract
dc.description.abstract
A méretarány-tényező a mérőállomások egyik beállítási paramétere, ami a mért ferde távolságok vetületi távolságokká való redukálását teszi lehetővé valós időben. Ebben az írásban a méretarány-tényező gyakorlati célú alkalmazását, értelmezését mutatjuk be, ami az összevont (kombinált) méretarány-tényező fogalmának bevezetéséhez vezet. Az összevont méretarány-tényező (hányadosként vagy ppm egységben kifejezve) első értelmezésben a vetületi javítás és az alapfelületi javítás összege, de más redukciók is bevonhatók ebbe. Egyes speciális mérnökgeodéziai feladatoknál ellenjavallt a távolságok vetületi síkra redukálása. A méretarány-tényező a koordináta-transzformációknak is egyik paramétere, így a transzformációs méretaránytényező jellemzőinek, eloszlásának vizsgálata lehetővé teszi a nagy (országnyi) területre kiterjedő geodéziai hálózatok közötti viszony elemzését. A hagyományos háromszögelési hálózatok kiegyenlítésekor szabályos hiba keletkezhetett a távolságok mérésében vagy redukálásában alkalmazott módszer következtében. Az ilyen típusú szabályos hiba síkbeli vagy térbeli hasonlósági transzformációval jól kimutatható, amennyiben a klasszikus alappontokat statikus GNSS technológiával újramérjük. Példaként a magyar HD72 és az ETRS89 vonatkoztatási rendszerek közötti méretarány-tényező alakulását, eloszlását mutatjuk be.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A méretarány-tényező néhány alkalmazásáról a földmérésbenhu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társasághu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
The scale factor is one of the setting parameters of total stations that allows the real-time reduction of the measured slope distance onto the map grid. In our paper, we discuss the interpretation of the scale factor depending on the application that leads to the introduction of the combined scale factor. The combined scale factor in ppm unit is the sum of the sea level reduction and the point scale factor. Special tasks in construction survey do not require the reduction of the distances onto the map grid. Coordinate transformation between different datums can also be used to investigate the characteristics and distribution of the scale factor over large areas. The adjustment of classical triangulation may contain systematic errors due to the methodology of distance reductions. These systematic discrepancies can precisely be detected applying planar or spatial similarity transformation over large areas where the original points have been re-observed during the campaign of static GNSS control survey. As an example, we analyse the scale difference and its distribution between the Hungarian Datum 72 and ETRS 89.hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.30921/GK.71.2019.4.3
Issue Number
dc.identifier.issue
4hu_HU
abbreviated journal
dc.identifier.jabbrev
GKhu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Geodézia és Kartográfiahu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
22hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
15hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
71hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
scale factorhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
point scale factorhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
sea level reductionhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
combined scale factorhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
ETRS89 and HD72 datum transformationhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
méretarány-tényezőhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
lineármoduluszhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
alapfelületi redukcióhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
összevont méretarány-tényezőhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
ETRS–HD72 transzformációhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2019hu_HU


Files in this item

A méretarány-tényező néhány alkalmazásáról a földmérésben
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record