Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Raátz, Judit
Author
dc.contributor.author
Keszy-Harmath, Dániel Lóránd 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-08-29T06:25:57Z
Availability Date
dc.date.available
2019-08-29T06:25:57Z
Release
dc.date.issued
2018
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
A tanári kommunikáció kvantitatív és kvalitatív vizsgálatahu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Language
dc.language.rfc3066
eng
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Dr. Bóna Judit PhD, habilitált egyetemi docenshu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Dr. Hámori Ágnes PhD, tudományos munkatárshu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Dr. Váradi Viola PhD, egyetemi tanársegédhu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Dr. Lózsi Tamás PhD, egyetemi adjunktushu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Dr. Gonda Zsuzsa PhD, egyetemi adjunktushu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Dr. Tóth Etelka PhD, főiskolai tanárhu_HU
Scope
dc.format.page
342hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2018.194
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
30765672
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=972529
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Bölcsészettudományok/Nyelvtudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
teachers’ communicationhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Facebookhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Applied linguisticshu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Nyelvtudományi D. I./Alkalmazott nyelvészethu_HU
Title in other languages ​​
dc.title.translated
Quantitative and qualitative research of teachers’ communicationhu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE BTK PHD/Irodalomtudományi D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2019-05-14
Keywords
dc.subject.hu
tanári kommunikációhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Facebookhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
alkalmazott nyelvészethu_HU
Chairman of the Evaluation Committee (a title, degree)
dc.description.compres
Dr. Gósy Mária DSc, egyetemi tanárhu_HU
Resolution
dc.identifier.decreenumb
1.1/2019.06.18/EDThu_HU
Resolution dated
dc.date.decreedate
2019-06-18
date of submission
dc.date.presented
2018-06-29


Files in this item

A tanári kommunikáció kvantitatív és kvalitatív vizsgálata
A tanári kommunikáció kvantitatív és kvalitatív vizsgálata
A tanári kommunikáció kvantitatív és kvalitatív vizsgálata
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record