Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Szekeres, Ágota
Author
dc.contributor.author
Lombos, Hanna 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-07-25T14:03:36Z
Availability Date
dc.date.available
2019-07-25T14:03:36Z
Release
dc.date.issued
2011
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/43426
Abstract
dc.description.abstract
Dolgozatom témájául egyrészt azért a kéttanáros modellt választottam, mert meglátásom szerint ez az oktatási forma több olyan területet is érint, és megpróbál felszámolni, melyeket mint már korábban említettem, a hagyományos oktatás keretein belül sokan kritizáltak, és melyeket számos más iskolarendszer, modell, és törekvés is fontosnak talált megváltoztatni. (pl.: egyéni differenciálás, heterogén csoportok, szociális kompetenciák tudatos fejlesztése, kooperáció, gyermekcentikusság, hagyományos osztálytermi berendezés átalakulása… stb.) Másrészt Magyarországon rendkívül kevés azoknak az intézményeknek a száma, melyek használják a kéttanáros modellt, és igen szűkös a magyar nyelvű szakirodalom is ebben a témában. Úgy gondoltam fontos, hogy minél nagyobb rálátással rendelkezhessünk, hol van a helye ennek a modellnek a többi alternatív oktatási forma között, mennyire vehető komolyan, és van-e az ismerethiány, illetve az anyagiakon kívül – két pedagógus fizetése – más oka annak, hogy ilyen kis mértékben terjedt el ez az oktatási forma eddig az országban.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A kéttanáros modell hazai megvalósulási formáinak és hatékonyságának vizsgálatahu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
114hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000759692
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Tanulásban Akadályozottak és Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
fogyatékosságügy -- gyógypedagógiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
kéttanáros modell -- integrált neveléshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
integráció -- oktatáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
reformpedagógiai iskolákhu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2011hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

A kéttanáros modell hazai megvalósulási formáinak és hatékonyságának vizsgálata
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record