Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Koósz, István 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-06-18T08:21:00Z
Availability Date
dc.date.available
2019-06-18T08:21:00Z
Release
dc.date.issued
2019
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/42789
Abstract
dc.description.abstract
A bibliográfia a japán - magyar színházi kapcsolatok elmúlt másfél évszázadát dolgozza fel, tartalmazza a szorosan vett japán színház, valamint a japán témájú színházi előadások magyarországi recepcióját.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A japán színház Magyarországonhu_HU
Type
dc.type
könyv
Version
dc.description.version
beküldött változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
271hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Subtitle
dc.title.subtitle
Bibliográfiahu_HU
Class
dc.type.genre
nem besorolthu_HU
Type
dc.type.resrep
nem tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Bibliográfiahu_HU
Rent
dc.publisher.name
Koósz Istvánhu_HU
Type
dc.type.type
könyvhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2019hu_HU


Files in this item

A japán színház Magyarországon
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record