Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Somogyi, Tímea
Author
dc.contributor.author
Szalay-Török, Rita 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-05-23T14:27:01Z
Availability Date
dc.date.available
2019-05-23T14:27:01Z
Release
dc.date.issued
2011
Abstract
dc.description.abstract
Szakdolgozatomban a logopédiai diagnosztika azon területével szeretnék foglalkozni, amely a diszkalkulia előrejelzését segíti, s ilyen formán támogatja a gyermek hatékonyabb fejlesztését, ill. a korai prevenció lehetőségét. Témaválasztásomat alapvetően az befolyásolta, hogy képesítésem tanító, matematika műveltségterülettel. Mivel a matematikát nagyon szeretem, így nem meglepő, hogy gyógypedagógus hallgatóként a diszkalkulia az egyik témakör, amely a legjobban érdekel.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A diszkalkulia előrejelzésehu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
56hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000757698
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Fonetikai és Logopédiai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
diszkalkulia -- diagnosztikahu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2011hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

A diszkalkulia előrejelzése
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record