Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Kovács, László 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-05-15T12:06:57Z
Availability Date
dc.date.available
2019-05-15T12:06:57Z
Release
dc.date.issued
2018
Abstract
dc.description.abstract
A Magyar Honvédség (MH) a katonai feladatok meteorológiai támogatási igényeinek kielégítése érdekében szervezetileg elkülönülő, de szakmai szempontból egységes rendszerbe foglalt támogató elemeket tart fenn. A repülési feladatok közvetlen meteorológiai támogatását repülőtéri meteorológiai csoportok végzik. Az MH vezetési rendszerének és alakulatainak meteorológiai támogatását egy repülésmeteorológiai és egy összhaderőnemi központi meteorológiai szolgálat látja el. Mindezek működésének szakmai és technikai fel-tételeinek megteremtéséért az MH Geoinformációs Szolgálat (MH GEOSZ) felel. A központok és a csoportok különböző katonai szervezetekbe integrálódva, alapvetően, kizárólag támogatási feladatokat hajtanak végre, feladataik nem terjednek ki a szakterületi kutatás-fejlesztés területére. Ilyen tevékenység kizárólag az MH GEOSZ-nál folytatható az alaptevékenység részeként. Ugyanakkor a rendelkezésre álló kapacitások mostanáig mind-össze azt tették lehetővé, hogy kisebb volumenű – főként a meteorológiai tájékoztatás végrehajtásához kapcsolódó, a felhasználók érdekeit szem előtt tartó – fejlesztéseket hajtsunk végre. A komplex rendszerek fejlesztését többnyire külső erőforrások bevonásával kell megoldanunk, melyek azonban nem mindig elégítik ki maradéktalanul a szak-emberek igényeit. Ebben a probléma-megoldásra fókuszáló, gyakran erőforrás hiányos környezetben kevesebb figyelem jutott olyan kutatási irányok meghatározására, melyek a meteorológiai támogató rendszer hatékonyságának növelését nem csupán a műszaki-technikai fejlesztéseken, hanem az alkalmazói igényeket szem előtt tartó, tudományos kutatási projektek elindításán keresztül igyekszik megvalósítani.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Kutatási lehetőségek a Magyar Honvédségnél hu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Meteorológiai Tanszékhu_HU
Conference city
dc.description.city
Dunaszigethu_HU
Participation
dc.description.confpartytype
hazaihu_HU
Conference country
dc.description.country
Magyarországhu_HU
book author / editor
dc.identifier.bookauthors
Pongrácz Rita; Mészáros Róbert; Kis Annahu_HU
Address Book
dc.identifier.booktitle
Aktuális környezeti problémák az időjárás és az éghajlat összefüggésében. Az ELTE Meteorológus TDK Nyári Iskolájahu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.31852/EMF.30.2018.117.121
Last Page
dc.identifier.lpage
121hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
117hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
volume label, volume number
dc.title.volume
Egyetemi Meteorológiai Füzetek;
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Conference beginning
dc.date.confstartdate
2018-08-25
End Meeting
dc.date.confenddate
2018-08-28
Keywords
dc.subject.hu
Egyetemi Meteorológiai Füzetekhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
kutatáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Magyar Honvédséghu_HU
Rent
dc.publisher.name
ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Meteorológiai Tanszékhu_HU
Type
dc.type.type
könyvfejezethu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2018hu_HU


Files in this item

Kutatási lehetőségek a Magyar Honvédségnél 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record