Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Kalmár, Tímea 
Author
dc.contributor.author
Pieczka, Ildikó 
Author
dc.contributor.author
Pongrácz, Rita 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-05-16T07:18:09Z
Availability Date
dc.date.available
2019-05-16T07:18:09Z
Release
dc.date.issued
2018
Abstract
dc.description.abstract
Az éghajlati rendszer működésének minél pontosabb megértéséhez elengedhetetlen a klíma-modellek alkalmazása és folyamatos fejlesztése. A modellfejlesztések egyik célja a múltban detektált éghajlati viszonyok, változások minél pontosabb rekonstruálása. Ha ez elfogadható mértékben sikerül, akkor következő lépésként a klímamodellek felhasználásával becsülhetjük az éghajlat jövőben várható változásait is. Napjainkban a regionális modellek már néhány km-es horizontális felbontással is rendelkezhetnek, amely sokszor nem-hidrosztatikus közelítést igényel. Ahhoz, hogy a modell megfelelően működjön, szükséges a modelldinamika módosítása, valamint a modell rácsfelbontásánál finomabb térskálájú folyamatok fizikai parametrizációinak további fejlesztése. Vizsgálataink során a RegCM4.5 regionális klímamodellel végeztünk modellfuttatásokat 10 km-es horizontális felbontás mellett a Kárpát-medencére az 1981–1990 időszakra. A kezdeti- és peremfeltételeket az ERA-Interim reanalízis adatbázis (0,75°-os horizontális fel-bontással) szolgáltatta. A választásunk azért esett a RegCM4.5 modellverzióra, mert a korábbi verziókhoz képest a hidrosztatikus (H) közelítés mellett már nem-hidrosztatikus (NH) dinamikával is futtatható. E modellverzió másik nagyobb újítása, hogy a nem-konvektív eredetű felhőzet és csapadék kezelésére egy új csapadéksémát is beépítettek. A vizsgálatok során egy-részt a modelldinamikát, másrészt a nagytérségű csapadéksémákat teszteltük különböző beállítások mellett.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A RegCM4.5 regionális klímamodell tesztelése: a hidrosztatikus és nem-hidrosztatikus közelítés szerepe különbözo csapadéksémák alkalmazása hu_HU
Type
dc.type
könyvfejezet
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Meteorológiai Tanszékhu_HU
Conference city
dc.description.city
Dunaszigethu_HU
Participation
dc.description.confpartytype
hazaihu_HU
Conference country
dc.description.country
Magyarországhu_HU
book author / editor
dc.identifier.bookauthors
Pongrácz Rita; Mészáros Róbert; Kis Annahu_HU
Address Book
dc.identifier.booktitle
Aktuális környezeti problémák az időjárás és az éghajlat összefüggésében. Az ELTE Meteorológus TDK Nyári Iskolájahu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.31852/EMF.30.2018.084.094
Last Page
dc.identifier.lpage
94hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
84hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
volume label, volume number
dc.title.volume
Egyetemi Meteorológiai Füzetek;
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézet Földtudományi Központ Meteorológiai Tanszékhu_HU
Conference beginning
dc.date.confstartdate
2018-08-25
End Meeting
dc.date.confenddate
2018-08-28
Keywords
dc.subject.hu
Egyetemi Meteorológiai Füzetekhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
RegCM4.5hu_HU
Rent
dc.publisher.name
ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Meteorológiai Tanszékhu_HU
Type
dc.type.type
könyvfejezethu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2018hu_HU


Files in this item

A RegCM4.5 regionális klímamodell tesztelése: a hidrosztatikus és nem-hidrosztatikus közelítés szerepe különbözo csapadéksémák alkalmazása 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record