Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Dezső, Zsuzsanna 
Author
dc.contributor.author
Rumpel, Dániel 
Author
dc.contributor.author
Pongrácz, Rita 
Author
dc.contributor.author
Bartholy, Judit 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-05-16T07:34:58Z
Availability Date
dc.date.available
2019-05-16T07:34:58Z
Release
dc.date.issued
2018
Abstract
dc.description.abstract
Közismert tény, hogy a városokban az emberi tevékenység következtében jellegzetes klimatikus viszonyok alakulnak ki. A napjainkban zajló városklíma-kutatások során egyre inkább előtérbe kerülnek azok a vizsgálatok, melyek eredményeit a várostervezéssel, építészettel foglalkozó szakemberek és a települési döntéshozók közvetlenül is hasznosítani tudják. Ezzel a céllal jött létre pár éve egy hosszú távú együttműködés az ELTE Meteorológiai Tanszéke és Újbuda Önkormányzatának Környezetvédelmi Osztálya között. Az együttműködés keretében a tanszék hallgatói és oktatói rendszeresen végeznek expedíciós hőmérsékletméréseket a főváros XI. kerületében, hogy ezzel a városi hősziget-hatást detektálják. Hasonló célokat szolgálnak a kerületi óvodákban elhelyezett hőmérők mérései is. Korábbi kutatásainkhoz kapcsolódva (Dezső et al., 2005) műholdas adatok felhasználásával is elemezzük a kerület felszínhőmérsékleti viszonyait. 2018 nyarán pedig egy olyan expedíciós mérés-sorozatra is sor került, melynek keretében különböző anyagú városi felületek felszínhőmérsékletét mértük infrahőmérő alkalmazásával. E méréssel információt kívántunk szerezni a különféle városi felszínek, tereptárgyak (burkolatok, falak, használati tárgyak) termikus tulajdonságairól, hogy ezzel következtetéseket tudjunk levonni arra vonatkozóan, mely felületek alkalmasak a városi hősziget hatásának enyhítésére. E vizsgálat eredményeit mutatjuk be ebben a tanulmányban.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Felszínhőmérsékleti mérések Budapest XI. kerületében hu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Meteorológiai Tanszékhu_HU
Conference city
dc.description.city
Dunaszigethu_HU
Participation
dc.description.confpartytype
hazaihu_HU
Conference country
dc.description.country
Magyarországhu_HU
book author / editor
dc.identifier.bookauthors
Pongrácz Rita; Mészáros Róbert; Kis Annahu_HU
Address Book
dc.identifier.booktitle
Aktuális környezeti problémák az időjárás és az éghajlat összefüggésében. Az ELTE Meteorológus TDK Nyári Iskolájahu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.31852/EMF.30.2018.043.050
Last Page
dc.identifier.lpage
50hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
43hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
volume label, volume number
dc.title.volume
Egyetemi Meteorológiai Füzetek;
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Természettudományi Kar Környezettudományi Centrumhu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézet Földtudományi Központ Meteorológiai Tanszékhu_HU
Conference beginning
dc.date.confstartdate
2018-08-25
End Meeting
dc.date.confenddate
2018-08-28
Keywords
dc.subject.hu
Egyetemi Meteorológiai Füzetekhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
felszínhőmérséklethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Budapesthu_HU
Rent
dc.publisher.name
ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Meteorológiai Tanszékhu_HU
Type
dc.type.type
könyvfejezethu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2018hu_HU


Files in this item

Felszínhőmérsékleti mérések Budapest XI. kerületében 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record