Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Weidinger, Tamás 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-05-16T08:26:25Z
Availability Date
dc.date.available
2019-05-16T08:26:25Z
Release
dc.date.issued
2018
Abstract
dc.description.abstract
A meteorológus MSc kutatószak. Célunk olyan általános alapokat adni, amelyek alkalmassá teszik hallgatóinkat mind a kutatómunkára, mind a meteorológus pálya gyakorlati feladatai-nak megoldására. Fontos tudni diákjainknak is a hazai egyetemek – s benne az ELTE – helyét a világban. Elsőként az egyetemi rangsorokkal foglalkozunk, majd a hazai meteorológiai kutatásokat elemezzük a számok tükrében, a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT – mtmt.hu) adatbázisa alapján. (A kutatói pálya nem esik messze a ma oly sokat emlegetett versenyszférától, itt is mérik és jutalmazzák az eredményességet, még ha sokszor formálisan, a számok tükrében.) Végezetül a meteorológus TDK munkája, az elmúlt két év eredményei kerülnek sorra.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Az egyetemi rangsoroktól a meteorológiai kutatás eredményességén át a TDK fontosságáig hu_HU
Type
dc.type
könyvfejezet
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Meteorológiai Tanszékhu_HU
Conference city
dc.description.city
Dunaszigethu_HU
Participation
dc.description.confpartytype
hazaihu_HU
Conference country
dc.description.country
Magyarországhu_HU
book author / editor
dc.identifier.bookauthors
Pongrácz Rita; Mészáros Róbert; Kis Annahu_HU
Address Book
dc.identifier.booktitle
Aktuális környezeti problémák az időjárás és az éghajlat összefüggésében. Az ELTE Meteorológus TDK Nyári Iskolájahu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.31852/EMF.30.2018.009.021
Last Page
dc.identifier.lpage
21hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
9hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
volume label, volume number
dc.title.volume
Egyetemi Meteorológiai Füzetek;
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézet Földtudományi Központ Meteorológiai Tanszékhu_HU
Conference beginning
dc.date.confstartdate
2018-05-25
End Meeting
dc.date.confenddate
2018-05-28
Keywords
dc.subject.hu
Egyetemi Meteorológiai Füzetekhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
kutatáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
meteorológiahu_HU
Rent
dc.publisher.name
ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Meteorológiai Tanszékhu_HU
Type
dc.type.type
könyvfejezethu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2018hu_HU


Files in this item

Az egyetemi rangsoroktól a meteorológiai kutatás eredményességén át a TDK fontosságáig 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record